obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí je náročná oblast, v níž obec může mít více rolí - jako samospráva, jako státní správa, jako účastník řízení, jako oznamovatel inspekci pro životní prostředí apod. Ve všech těchto oblastech jsme schopni poskytnout kvalifikovanou pomoc jak konzultační, tak přípravu písemností a podání a zastoupení obce.