obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Příprava právních listin a smluv

Usnesení, důvodové zprávy, smlouvy a jiné

Naše advokátní kancelář zpracovává všechny druhy smluv uzavíraných obcemi, městy a kraji. Součástí těchto návrhových znění jsou návrhy usnesení a důvodové zprávy pro orgány obcí, měst a krajů. Obdobně všechny druhy smluv upravujeme nebo připomínkujeme. Daná právní věc je vždy zpracována komplexně. V případě dispozic s nemovitostmi formulujeme nebo upravujeme či připomínkujeme:

 • Zveřejňovaný záměr na úřední desku
 • Návrh usnesení + důvodová zpráva
 • Znění smlouvy
 • Schvalovací usnesení ke smlouvě

Typické druhy smluv:

 • Nájemní smlouva (pozemky, byty, prostory pro podnikání)
 • Pachtovní smlouva
 • Kupní smlouva (včetně podmínek – předkupní právo, výhrada zpětné koupě apod.)
 • Smlouva o výpůjčce
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Inominátní smlouvy (nepojmenované)
 • Dohody o narovnání (nejistých smluvních vztahů)
 • Dohody o finanční spoluúčasti
  • a jiné

   Zpracováváme dále listiny spojené s činností svazků a regionů, opět včetně smluvních závazků.

   Obdobně poskytujeme dané služby právnickým osobám založeným nebo zřízeným obcí, městem a krajem, opět včetně specifik jejich vztahu k zakladateli či zřizovateli (typicky školy, mateřské školy, penziony pro seniory, s.r.o. apod.)