obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Příprava textů usnesení

Význam kvality usnesení orgánů obce je doceňován až v posledních letech, kdy je kladen význam jak klasické praxe, tak soudní praxe, na profesionalitu těchto dokumentů. Dobrá usnesení jsou často základem řešení sporů i po mnoha letech, a jsou podkladem pro vyhotovování smluv a jiných dokumentů obce/města. proto je kvalitní text usnesení, zvláště u složitějších právních vztahů, velmi podstatný. Kancelář je schopna připravit vysoce kvalifikovaný text usnesení pro každý případ, popř., vyhotovit pro konkrétni obec/město vzorový materiál podobý opakujících se usnesení (prodeje, pronájmy, změny, dodatky, rušení apod.).