obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Příspěvkové organizace, obchodní společnosti a další subjekty v obcích

Vztahy obec/město a příspěvková organizace nebo vztahy obec/město a obchodní společnost patří také často mezi oříšky praktického uplatňování praxe. Prolíná se zde totiž více zákonů, a ne vždy se je daří v obcích či městech dobře skloubit a uplatnit. Kancelář je schopna tyto vztahy řešit, poskytovat k nim právní stanoviska, vyhotovovat dokumenty jak příspěvkových organizacací, tak obchodních společností, a připravovat podklady pro orgány obce k této problematice v celém jejím komplexu.