obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Privatizace bytového fondu - komplexní právní služba

Prohlášení vlastníka včetně naměření objektů a jejich nákresů, vklad do katastru, postup podle zákona o vlastnictví bytů, sepis kupních smluv, bránní spekulacím s byty apod. - opět včetně příprav usnesení orgánů obce/města. Komunikaci s kupujícími vedeme rovněž my, a to v sídle obce/města, za účasti zástupců obce/města. Pomáháme lidem řešit i jejich individuální situace (společné jmění manželů, převody na vnuky, získání úvěru apod., s cílem dosáhnout maximálního prodeje bytových jednotek).