obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Rada obce

Rada obce jako valná hromada společnosti s ručením omezeným

2000 - Nový zákon o obcích určil jako orgán obce, který vykonává funkci valné hromady v případě, že obec je jediným společníkem, radu obce. Stalo se tak přesto, že v návrhu tímto orgánem mělo být zastupitelstvo. Téma obecních společností právě proto vyvolává čím dál větší diskuze. Uplatňování sporného ustanovení v praxi je totiž obtížné, ne-li nemožné. Zejména proto, že připouští několik výkladů ve vztahu k zastupitelstvu obce.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:08 13.09.2009