obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Smluvní závazky obcí a měst od A do ZET

Obce a města uzavírají obdobně jako jiné subjekty řadu smluvních závazků. Platí však pro ně v řadě detailů jiné nároky na smluvní závazky, zejména e schvalovacích procesech v obci, jinak se postupuje při změnách smluv, dodatcích, svá specifika a rozika mají smlouvy o smlouvách budoucích. Kancelář je schopna smlouvy připomínkovat nebo vyhotovit případ od případu formou mailu, a to včetně návrhů schvalovacích usnesení příslušných orgánů obce či města. Typickými jsou

- kupní smlouvy

- nájemní smlouvy

- smlouvy o dílo

- dohody o výpůjčkách

- inominátní, nepojmenované smlouvy (smlouvy, které zákona neupravuje, ale hojně se uzavírají, např. smlouvy o spolupráci, partnerství, společném projektu atd.)

a další