obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Správní řízení

Obce a města se často potýkají se svou rolí vykonavatele státní správy, zejména se správním řízením - stavební, přestupkové, obec jako silniční správní úřad a jiná. Pomáháme jm zvládnout úskalí tohoto řízení poradenskou činností, u menších obcí jim tato řízení připravujeme, popř., se projednávání účastníme.