obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Správní žaloby

Proti rozhodnutím úřadů je možné do dvou měsíců podat správní žalobu, a to i tehdy, je-li v rozhodnutí uvedeno, že proti němu již není přípustný žádný opravný prostředek. Správní žaloba totiž není opravný prostředek, ale prostředek soudní ochrany. Rozhodnutí úřadů lze tedy přezkomat soudně. Naše kancelář má se správními žalobami značné zkušenosti.