obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Starosta obce

Právní postavení starosty jako orgánu obce

Právní postavení starosty jako orgánu obce je upraveno v zákoně o obcích, a to především v oddíle čtvrtém, a jednotlivě se vymezuje i v jiných ustanoveních zákona o obcích. Porovnáme-li rozsah ustanovení týkající se ostatních obecních orgánů a ustanovení týkající se starosty obce je právě úprava postavení starosty jako orgánu obce nejstručnější. Důvod je prostý - ačkoli jsou laickou veřejností obecně starostovi přiznávána rozsáhlá oprávnění, ve skutečnosti jich má poskrovnu. Starosta obce má pravomoci jasně vymezené a jen v některých případech smí rozhodnout samostatně. I ty ho však řadí na místo “prvního mezi rovnými”, a proto si funkce starosty zaslouží vedle obecního zastupitelstva a obecní rady stejnou pozornost.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:37 12.10.2009

Starosta jako zástupce obce – zásadní novinky

Jako advokáti se poměrně často setkáváme s obcí jako subjektem právních vztahů. Buď zastupujeme přímo obec či město, nebo stojíme naopak proti obci či městu na straně jiného klienta. Pro tyto zastupované vztahy je zcela nezbytné znát to základní – s kým vlastně můžeme na radnici závazně jednat, proti komu směřovat případnou žalobu, na čem ji postavit, koho a jak uvést na smlouvu apod. Vzhledem k tomu, že na konci minulého roku vstoupil v účinnost nový zákon o obcích, který v této oblasti přinesl řadu změn, a v dubnu tohoto roku spatřil světlo světa jeden významný nález Ústavního soudu, považuji za vhodné tuto oblast připomenout i na stránkách Bulletinu advokacie.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:36 12.10.2009

Pravomoci starosty v obci bez rady

 Starosta obce nemá příliš samostatných pravomocí – až na jednu výjimku. Tou je případ, kdy se v obci nevolí rada. Starosta pak přebírá její pravomoci - ale opět ne bez výjimky. Co tedy starosta v obci bez rady může a co nikoli?

 

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:35 12.10.2009

Starosta obce

Po znovuobnovení územní samosprávy v roce 1990 se do čela obcí a měst vrátili starostové. Stalo se tak zákonem číslo 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dalo by se říci, že šlo o jeden ze šťastných návratů k historickým kořenům. Napovídá tomu skutečnost, že na funkci starosty si občané zvykli velmi rychle, a staré "soudruhu předsedo" bylo rychle zapomenuto (obdobně přirozeně je dnes občany přijímána funkce krajského hejtmana). Příznivý start však samozřejmě nemohl odstranit všechny "dětské nemoci", které byly s funkcí starosty a jejím výkonem v praxi spojeny, a tak problémy s výkladem zákona o obcích na sebe nenechaly dlouho čekat. S postupem doby a s přibývajícími zkušenostmi však řada z těchto otazníků postupně odpadala a tečku za nimi se snažil udělat aktuální nový zákon o obcích číslo 128/2000 Sb. Zda se mu to podařilo, to ukáže až budoucnost. Už dnes však můžeme v komplexním přehledu podrobit funkci starosty praktickému rozboru, který vychází z platné právní úpravy (ale samozřejmě nejen z ní), a jehož snahou je podívat se na postavení starosty obce dnešních dnů z různých úhlů pohledu.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:34 12.10.2009

Stálé otazníky kolem postavení starosty obce

Funkce starosty obce má z hlediska práva dvě polohy. Ta první, legislativní, je poměrně jasná - starosta je “pouze” prvním mezi rovnými,a až na ojedinělé výjimky nemůže sám rozhodovat nic. Ta druhá, odrážející se v právním vědomí občanů, naopak jaksi přirozeně přisuzuje starostovi obce roli velmi významnou. U řady lidí je pevně zakořeněn názor, že starosta mnoho věcí rozhoduje sám a jeho podpis a jeho souhlas jsou tím nejdůležitějším. Tomu občas podléhají dokonce i sami členové zastupitelstev. Tak se stává, že bez ohledu na pohled první, ten legislativní, vítězí v praxi pohled druhý. tj. pohled laického právního vědomí.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:34 12.10.2009

Právní postavení starosty jako orgánu obce

Právní postavení starosty jako orgánu obce je upraveno v zákoně o obcích, a to především v oddíle čtvrtém, a jednotlivě se vymezuje i v jiných ustanoveních zákona o obcích. Porovnáme-li rozsah ustanovení týkající se ostatních obecních orgánů a ustanovení týkající se starosty obce je právě úprava postavení starosty jako orgánu obce nejstručnější. Důvod je prostý - ačkoli jsou laickou veřejností obecně starostovi přiznávána rozsáhlá oprávnění, ve skutečnosti jich má poskrovnu. Starosta obce má pravomoci jasně vymezené a jen v některých případech smí rozhodnout samostatně. I ty ho však řadí na místo “prvního mezi rovnými”, a proto si funkce starosty zaslouží vedle obecního zastupitelstva a obecní rady stejnou pozornost.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:32 12.10.2009