obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Stavební právo

Obec se ocitá ve vztahu ke stavebnímu právu v mnoha rolích, odvislých od toho, zda je či není stavebním úřadem, zda realizuje či nerealizuje nějakou stavbu, zda chce či nechce mluvit jako účastník řízení do staveb na svém území apod. Ve všech těchto vztazích se orientujeme a jsme schopni poskytnout kvalifikovanou pomoc, přípravu usnesení, právních podání, právních stanovisek apod.