obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Místní referendum

Neslučitelnost funkcí a možné střety zájmů v obcích ve vztahu k právním a etickým normám

Při sestavování kandidátních listin a následně při nominování některých svých kandidátů na různé funkce v obci mohou politické strany narazit na problém, s nímž možná nepočítaly - totiž že jejich kandidáta se týká některé zákonné omezení, které brání tomu, aby právě on mohl skutečně funkci přijmout. Tato omezení nejsou v našem právním řádu četná, přesto však jsou poměrně významná a dlužno dodat, že nejsou příliš obecně známá. V následujícím příspěvku se pokusím tuto problematiku shrnout, a to ze dvou základních pohledů. Prvním je pohled čistě legislativní, tedy “co se nesmí”, druhý pak se snaží přiblížit pohled etický, tedy co se sice podle zákona smí, ovšem všichni cítíme, že “by se to patrně dít nemělo.”

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:43 12.10.2009

O neslučitelnosti funkcí a možných střetech zájmů

S nadcházejícími volbami do obecních zastupitelstev nabývají na aktuálnosti otázky, které souvisejí přímo s volbou toho konkrétního člověka do volené funkce ve vztahu k práci, kterou vykonává. Jinými slovy zdali může ten a ten pracovník vůbec přijmout mandát a funkci zastupitele, event. starosty , vykonávat. Mám na mysli neslučitelnost funkcí s určitými profesemi, které definuje přímo zákon, a dále etický rozměr těchto problémů, který zákon přímo neřeší, ale který o to více citlivě vnímají občané.

 

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:40 12.10.2009