obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Ústavní stížnosti

U ústavní stížnosti je povinné zastoupení advokátem, což zdůrazňuje mimořádnost tohoto právního podání. Ústavní stížností se přezkoumává soulad soudních rozhodnutí s českým ústavním pořádkem.