obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

VIII. Odborné symposium k judikatuře Nejvyššího soudu

5. září 2012 - Územní samospráva z pohledu soukromého práva v judikatuře Nejvyššího soudu

Program

13:00 Úvodní slovo předsedkyně Nejvyššího soudu

13:15 Diskusní blok

  • Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová - advokátní kancelář Jana Zwyrtek Hamplová
    K aktivní legitimaci občana obce v případě určovacích žalob (sp. zn. 28 Cdo 2081/2004, 28 Cdo 4813/2007)
  • Mgr. Aleš Roztočil, LL.M. - Havel, Holásek & Partners, s.r.o., advokátní kancelář
    K rozsahu odpovědnosti obce jako veřejného zadavatele (sp. zn. 25 Cdo 2615/2010)
  • Mgr. Anna Szabová, JUDr. Michaela Šerá - HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
    K následkům vyhrazení pravomoci zastupitelstvem obce (sp. zn. 23 Cdo 3826/2007)

15:30 Předpokládané ukončení symposia