obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Volby do zastupitelstev v obcích

Některé dílčí otázky voleb do obecních zastupitelstev

Základní právní úpravu voleb do obecních zastupitelstev nalezneme především v Ústavě České republiky. Aniž musíme opisovat její text, stačí připomenout, že Ústava zakotvuje volbu jako tajnou (aby každý mohl bez obav vyjádřit svobodně svůj názor), všeobecnou (bez diskriminace národnostní, pohlaví, rasy atd.), přímou (občan volí osobně) a rovnou (každý má jen jeden hlas a každý hlas má stejnou hodnotu) a určuje funkční období jako čtyřleté. Podrobnosti pak upravuje zákon číslo 152/1994 Sb.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 16:58 12.10.2009