obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Výbory a komise

Polemika nad pravomocemi finančních výborů

K polemice nad možností členů finančního výboru seznamovat se s výší platu úředníků úřadu

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 22:31 03.05.2010

Výbory v otázkách a odpovědích

Osadní výbory a otázky spojené s jejich činností

celý článek Mgr.jana Hamplová - 22:21 03.05.2010

Formalita nebo užitečná věc?

Nový zákon o obcích z roku 2000 zakotvil mimo jiné jako novinku kontrolní a finanční výbory zastupitelstva. Jsou tyto výbory formalita nebo jsou užitečná věc? A ví vůbec občané, co tyto výboru všechno mohou a co by měly? Patrně ne, i když leccos napovídá už jejich název.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:57 12.10.2009

Komise obecní rady a jejich oprávnění

Často se v poslední době setkávám s dotazy na komise obecní rady, které si tato zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zákon o obcích je ke komisím velmi lakonický a “odbývá” je v podstatě jednou větou. V praxi pak mnozí předsedové komisí a dokonce obecní rada samotná tápou, co si s komisemi počít, zejména pak s těmi, které musí zřizovat povinně - což je komise kontrolní a komise finanční. Pokusila jsem se tedy sepsat to základní a podstatné, co bychom měli u komisí ctít.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:56 12.10.2009

Osadní výbory – staronové občanské výbory? Omyl.

Novela zákona o obcích zavedla v ustanovení § 120 a § 121 nové orgány zastupitelstva obce, které nazvala osadní výbory. Dříve narození občané je často vnímají jako staronové občanské výbory, ale toto chápání je mylné. Osadní výbory mají jiné cíle a rovněž obsah jejich činnosti by měl být jiný. A přestože je zákonná úprava poměrně přesná, hned vznikly v praxi určité otázky, u nichž nezbývá nic jiného než si pomoci logickým výkladem.

 

celý článek Mgr.Jana Hamplová - 17:56 12.10.2009

Výbory zastupitelstva kraje: Pravomoci, povinnosti, praktické otázky

Zákon číslo 129/2000 Sb. o krajích upravuje problematiku výborů zastupitelstva v hlavě páté, nazvané Orgány zastupitelstva a rady. Vzhledem k tomu, že ve všech krajích již byly výbory ustaveny, vzniká řada praktických otázek spojených s jejich činností. Pokusím se na některé odpovědět.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:55 12.10.2009

Výbory zastupitelstva kraje: Pravomoci, povinnosti, praktické otázky

Zákon číslo 129/2000 Sb. o krajích upravuje problematiku výborů zastupitelstva v hlavě páté, nazvané Orgány zastupitelstva a rady. Vzhledem k tomu, že ve všech krajích již byly výbory ustaveny, vzniká řada praktických otázek spojených s jejich činností. Pokusím se na některé odpovědět.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 17:54 12.10.2009