obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Výkon státní správy v obcích

Město jako účastník správního řízení a vyloučení pracovníků

Zdvojený model veřejné správy, kdy ve městech pod jednou střechou funguje samospráva (samostatná působnost) a státní správa (přenesená působnost), s sebou přináší zvláštní situaci v případě správního řízení. Nastává totiž poněkud absurdní stav, kdy pracovníci městského úřadu, kteří o věci ve správním řízení rozhodují, by rozhodovat vlastně neměli. Proč?

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:05 12.10.2009

Kuriózní dopady modelu státní správy a samosprávy pod jednou střechou

Zdvojený model veřejné správy, kdy se pod jednu střechu úřadů obcí a měst dostává jak samospráva, tak státní správa, přináší v praxi kuriózní situace. Jednou z nich je nepochybně to, že úředníci nemohou rozhodovat o věcech, které se týkají jejich „mateřského města“. Proč?

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 18:04 12.10.2009