obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Žádosti o informace

Jako znalci zákona o svobodném přístupu k informacím jsme schopni operativně poskytnout k tomuto zákonu výklad, popř. vyhotovit právní korespondenci, a to s cílem pomoci vám v orientaci, které informace poskytovat nemusíte, které vůbec nesmíte, a které naopak musíte, a pokud tak neučiníte, poučit o následcích.