obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Zákon o obcích, smluvní vztahy obcí a občanský zákoník

Na přednáškách bývám tázána, která ustanovení zákona o obcích se týkají smluvních vztahů uzavíraných obcí, respektive o co lze opřít uzavírání smluv v praxi. Přestože základní východiska nalezneme v zákoně o obcích, rozhodně s ním nevystačíme. Proto neuškodí připomenout si základní pravidla, kterými se musí obce stejně jako jiné subjekty při uzavírání smluv řídit.

Autor: Mgr. Jana Hamplová Čas vydání: 17:44 12.10.2009