obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Zákon o obcích v každodenní praxi - Hradec Králové

ZÁKON O OBCÍCH V KAŽDODENNÍ PRAXI OBCÍ A MĚST
aneb paragrafy trochu jinak

Z programu semináře:

 • Prodeje a pronájmy majetku obcí a měst (procesní postupy, smlouvy, cena a jiné) :
  • věcná břemena
  • obrana proti platebním výměrům o vrácení dotací
  • obec u soudu - nejčastější omyly při poskytování informací
  • schvalovací procesy u veřejných zakázek
  • práce výborů a vzorové plány jejich činnosti
 • jak uzavřít smlouvu a nejčastější chyby
 • jak se má změnit zákon o obcích -
 • zajímavé soudní kauzy dotýkající se obcí a měst.
 • V průběhu - dotazy na jakékoli téma oblasti samosprávy.
 • V závěru - možnost individuálních konzultací.

Datum konání25.01.2011
Čas konání10:00
Místo konání:Budova Magistrátu Statutárního města Hradec Králové
Ulice č.p.:Československé armády č. p. 408
Město:Hradec Králové
Cena za osobu:1800 Kč