obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Zákon o obcích v každodenní praxi - Praha

ZÁKON O OBCÍCH V KAŽDODENNÍ PRAXI OBCÍ A MĚST
aneb paragrafy trochu jinak

NÁŠ HOST

Vladimír Čech - herec a moderátor
„Moje zkušenosti se samosprávou aneb je umění mluvit a známá tvář v politice výhodou?"

Pozvánka na seminář ve formátu PDF (1MB).

Materiály, které budou k dispozici

 • Vzorové plány činnosti kontrolního a finančního výboru.
 • Vzorový jednací řád výborů zastupitelstva s komentářem
 • Přehled hierarchie soudů. Vzorové výtisky měsíčníku Moderní obce.
 • Tabulky pravomocí - obec s radou obce, obec bez rady obce.
 • Seminář lze zařadit do povinného vzdělávání úředníků samosprávy.

PROGRAM

DOPOLEDNE
8.30 - 9.00 PREZENCE
9.00- 10.30

Úskalí dispozic s obecním majetkem (Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová)

 • „nešťastný" § 39 zákona o obcích v praxi (záměr, cena, dodatky...)
 • platný a neplatný právní úkon obce (skrytá nebezpečí a důsledky)
 • doložky podle § 41 zákona o obcích
 • schvalovací procesy
 • jaké změny chystá novela zákona o obcích
10.30 - 10.45 Přestávka - občerstvení
10.45 - 11.00

Má zkušenost (Blanka Kolečkářová, starostka obce Držovice)

Jak nám dobrá znalost práva samospráv mnohokrát pomohla...

11.00 - 12.30

Efektivní obrana proti platebním výměrům - dotace a penále.

Vstup - Lenka Bártlová, starostka obce Rudoltice

„Jak zachránit obci 160 milionů - když se ví jak..."

Obec u soudu - jako žalobce, jako žalovaná.

Právní zastoupení obce - kdy, jak a proč.

Kdo rozhoduje o podání žaloby, právní obraně, udělení plné moci.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

ODPOLEDNE
12.30 - 13.00 Přestávka - občerstvení
13.00 - 14.00

Vladimír Čech - beseda

„Moje zkušenosti se samosprávou aneb je umění mluvit
a známá tvář v politice výhodou?"

14.00 - 14.15 přestávka - občerstvení
14.15 - 16.00

Blok napříč problematickými částmi nejen zákona o obcích (Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová)

 • Nejčastější omyly při poskytování informací.
 • Práce výborů a vzorové plány jejich činnosti
 • Jak uzavřít smlouvu a nejčastější závažné chyby
 • Zajímavé soudní kauzy
Od 16.00 Možnost individuálních konzultací.

V průběhu - dotazy na jakékoli téma oblasti samosprávy.


Datum konání08.03.2011
Čas konání8:30
Místo konání:Budova Automotoklubu (naproti Hlavnímu nádraží)
Ulice č.p.:Opletalova 29
Město:Praha
Cena za osobu:2400 Kč