obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Zastupitelstvo, rada obce a jejich pravomoci

2000 - Dnem voleb do zastupitelstev krajů nabude účinnosti novela zákona o obcích, která v plném rozsahu nahradí dosavadní zákon číslo 367/1990 Sb. Nový zákon má číslo 128/2000 Sb. a je po mnoha letech prvním vážným zásahem do právního režimu fungování našich obcí a měst. V sérii článků se pokusím shrnout základní momenty nové právní úpravy, které se oproti původnímu zákonu mění, a které budou mít bezprostřední dopad na praxi.

Autor: Mgr. Jana Hamplová Čas vydání: 17:27 12.10.2009