obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Zpracování interních listin

Důvodové zprávy, návrhy usnesení a jiné.