Od 1.8.2024 nabízíme pro vaši obec, městys a město formou on line
  • operativní a srozumitelné odpovědi na běžné právní otázky
  • pomoc s formulacemi usnesení a kontrolu právních listin
  • konzultace všech právních problémů obce
  • doporučené právní postupy a metodiku
  • další formy právní pomoci dle potřeb obce
  s kvalitou plnohodnotné advokátní konzultace a přístup do databáze odpovědí.   Službu operativní on line právní poradny u nás žádají a využívají starostové a starostky menších obcí, městysů a měst. Chtějí nás mít k dispozici bez zbytečných formalit mailem a telefonicky, ale přitom s váhou a odpovědností rady advokáta a za rozumnou paušální odměnu bez nutnosti hradit každou právní konzultaci samostatně. Nemají na radnicích právníky a oslovovat advokáta jednotlivě s každou konzultaci je luxus časový i finanční; právníka přitom potřebují.  Zákon totiž nedává přímou odpověď na stovky situací a obezřetnost je dnes více než na místě. Nechat si ověřit postupy, zkontrolovat texty usnesení, ujistit se, kdo co a jak má schvalovat, jak postupovat, mít kdykoli „po ruce“ pomoc advokáta s formulací usnesení, předloženou smlouvou nebo úřední korespondencí je velmi užitečná a praktická pomoc, zvláště když si naše kancelář léta klade za cíl být srozumitelná především pro právní laiky. Jedná se tedy o běžné konzultace ohledně usnesení, smluv, pravomocí starosty, orgánů obce a výborů, otázky státní správy, žádostí o informace a tak dále, tedy jedná se o stovky otázek, které potřebují rychlou, přitom odbornou a srozumitelnou odpověď s dostatečnou právní kvalitou a zkušeností. Tato on line právní poradna tyto odpovědi obci přinese s hodnotou služby vlastní advokátní kanceláře. Obce, které budou využívat této nové služby, pak budou mít volný přístup i do databáze odpovědí, které budeme v obecné podobě zveřejňovat, abychom usnadnili zejména malým obcím a městům jejich každodenní práci. Odpovědi na dotazy budeme našim obcím a městům zasílat neprodleně, nejpozději pak do 7 dnů, v podobě více i méně formální tak, jak bude potřeba. Hlavním partnerem bude starosta obce a jím pověřené osoby.   Tato stálá advokátní poradna bude obci poskytována na základě registrace, a to v rámci roční paušální platby. Je to praktická a užitečná služba, protože zajišťuje právníka na úřadě. Žádná otázka není hloupá – riskantní je se nezeptat, když si nejsem jist. Obec bude mít navíc zajištěn nejen každodenní právní servis, ale také bude mít okamžitě k dispozici advokátní zastoupení v případě klasické právní věci.     
„Od 1.8.2024 může mít každá radnice svého advokáta…“  
ÚHRADA REGISTRACE
Počet obyvatel obce/městyse/města Roční paušální platba právní poradny
Do 3000 obyvatel   24.000,- Kč a DPH
3.001-  10.000 obyvatel 36.000,- Kč a DPH
10.001 - 50.000 obyvatel  48.000,- Kč a DPH