PRÁVNÍ STANOVISKA, PRÁVNÍ ANALÝZY A REVIZE

Zpracujeme pro Vás srozumitelné právní stanovisko nebo analýzu a z nich vyplývající právní doporučení dalšího postupu

 1. pro orgány samosprávy z kterékoli oblasti života obce, městyse, města, svazků obcí a měst a kraje, které vám může usnadnit Vaše rozhodování, právní argumentaci a přípravu na jednání 
 2. pro soukromé subjekty v oblasti veřejného práva (kontrola dotací, kontroly a zásahy státu a jiné) 

Právní stanoviska a analýzy se dotýkají nejčastěji těchto oblastí:

 • majetkoprávní dispozice – věci nemovité (správnost prodeje, koupě, nájemní vztahy)
 • sporné otázky stavebních lokalit
 • smlouvy o dílo a jejich plnění, reklamace
 • kontrola a odvod dotací, právní obrana proti těmto odvodům
 • veřejné zakázky – komplexně
 • přístup k informacím – komplexně
 • otázky pravomocí orgánů obce
 • řízení před ÚOHS a dalšími státními úřady
 • podněty – dozor nad samosprávou ze strany MV ČR
 • obecně závazné vyhlášky
 • právní stanoviska, která se předkládají jako doplňující argument k vedeným soudům nebo správním řízením

a další.

Komplexní analýzy právních vztahů 

 • v případě změn ve vedení obcí, měst a krajů zpracováváme komplexní analýzu předchozího období se závěrečnou zprávou s cílem předejít negativním dopadům některých právních jednání; předmětem jsou uzavřené smlouvy a přijatá usnesení  

Cena právního stanoviska nebo analýzy se odvíjí od složitosti a významnosti věci, a je vždy sjednána před jejich zpracováním.

Termíny zpracování jsou dle dohody; v naléhavých případech vyhovujeme v řádu dnů.

Operativní právní stanoviska k běžným právním záležitostem poskytujeme též menším obcím a městům v rámci finančně dostupné právní poradny (viz dále nabídka na těchto stránkách) – Právní poradna.

ADRESA pro objednávky právních stanovisek a analýz:

sekretariat@hamplova.cz