Jana Zwyrtek Hamplová

ZKUŠENÍLÉTY PRAXE, EFEKTIVNÍV ŘEŠENÍCH, A ODVÁŽNÍTAM, KDE JE TO TŘEBA.

AK se věnuje věcem nesporným i sporným; zastupuje před státními úřady (ÚOHS, NKÚ, ministerstva aj.) a před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR.

Právní služby a právní zastoupení pro samosprávu, Právní služby a právní zastoupení pro veřejnoprávní subjekty a právní služby a právní zastoupení pro soukromé subjekty.

Zpracujeme pro Vás srozumitelné právní stanovisko nebo analýzu a z nich vyplývající právní doporučení dalšího postupu pro orgány samosprávy a soukromé subjekty

Seznam vše ústavních nálezů a precedentních kauz.

Od 1.7.2024 nabízíme pro vaši obec, městys a město formou on line s kvalitou plnohodnotné advokátní konzultace a přístup do databáze odpovědí.  

Vzdělávací projekt MUNICIPAL pro obce, městyse, města a kraje, jehož autorkou je Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, je realizován prostřednictvím společnosti MUNICIPAL – centra vzdělávání a odborných služeb.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

AK Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, poskytuje své služby již od roku 1999. Hned v prvním roce na sebe výrazně upozornila - uspěla totiž se svým výkladem práva u Ústavního soudu a zachránila tím jedné obci téměř celý majetek. Od té doby dosáhla mnoha podobných precedentů. Zastupuje ve všech klasických oborech práva, avšak výrazně se zaměřuje na oblast práva veřejného, zejména právo týkající se územních samospráv (obce, městyse, města a kraje), čerpání dotací, základních ústavních práv a jiných oblastí s prvkem veřejného práva. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová publikuje, přednáší, napsala řadu odborných publikací a je autorkou vlastního vzdělávacího projektu MUNICIPAL. Specializaci si zvolila už na univerzitě a v oblasti samosprávy je dnes výraznou autoritou.

Právník roku 2019

Správní právo

Duben 2001
nález Ústavního soudu v případu obce Dolní Bečva – precedent, který změnil nazírání na právní úkony starostů obcí bez souhlasu k tomu příslušných orgánů obce. Výrok: Starosta sám není oprávněn podepsat významný majetkoprávní úkon obce. Obec uspěla, když namítala, že starosta sám nesměl podepsat směnečné rukojemství obce v řádech desítek milionů korun. Advokátka Jana Hamplová se věci ujala jako poslední v řadě, a několik měsíců poté, kdy otevřela vlastní advokátní kancelář. Právní obranu postavila zcela jinak, a to na základě pravomocí starosty, a Ústavní soud jí dal plně za
Duben 2022
rozsudek NSS ČR + ústavní nález - právo na vstup do krajiny – Obec Březová a spol. – bylo vyhověno žalobnímu návrhu a bylo dosaženo zrušení opatření obecné povahy, které zakazovalo průchod soukromou oborou
Srpen 2023
nález Ústavního soudu – Obec Vracov: „Napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu je výsledkem formalistického přístupu bez dostatečného zhodnocení jedinečných okolností věci, jakož i ústavněprávního posouzení obsahu práva obce na samosprávu a mezí pro zásah státu do samosprávy obce v oblasti územního plánování, v čemž Ústavní soud shledal porušení práva stěžovatelky na samosprávu a jejího práva na soudní ochranu.“ Obci hrozilo, že dojde ke změně pravomocného územního plánu v rozporu s její vůlí na základě iniciativy jednoho spolku. Soudy daly spolu za pravdu proto, že se ztotožnily s jeho „názorem“. Ústavní soud však ten top přístup odmítl, a označil ho ze strany obecných soudů za protiústavní.
1992 -1995
organizační poradce a média
1995
advokacie
1999
samostatná advokátní kancelář
2009
vzdělávací projekt MUNICIPAL
2013-2014
funkce starostky města

Novinka: online právní poradnapro města a obce

„Od 1.7.2024 může mít každá radnice svého advokáta…“
Blog a novinky zprávy:

Poslední články

Projekt Municipal

Na stránkách partnerského vzdělávacího a informačního projektu najdete vše, co by Vás mohlo zajímat nejen na radnicích:

FORUM MUNICIPAL aneb samospráva na dlani 

V tomto kaleidoskopu se pobavíte i mnohé naučíte, a bude tu pro radnice každý den… 

ON LINE SEMINÁŘE nejen pro obce a města

Praktické přednášky s řadou přehledných slajdů si pustíte, kdy budete chtít, potřebovat a budete mít na ně tu správnou náladu  

PRAKTICKÉ PUBLIKACE nejen pro obce a města

Knihy a e-knihy zábavnou a srozumitelnou formou radnice potěší… 

Velká e-kniha VZORŮ PRO OBCE A MĚSTA

První vydání tohoto typu od znovuobnovení samosprávy od roku 1990 vyjde v roce 2024.

ZÁKON O OBCÍCH s praktickým výkladem

Nejvíce důležitá ustanovení v otázkách a odpovědích vám bude praktickým pomocníkem. 

ZAJÍMAVÉ ODBORNÉ KONTAKTY z řady oborů 

Čím jsme jiní než ostatní? Populárním stylem, zkušenostmi a praktickým zaměřením. Jsme praxe, ne teorie. 

Více se o něm můžete dozvědět na webových stránkách společnosti MUNICIPAL.