Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
IMG_1116

Potřebujete kvalifikované a srozumitelné právní stanovisko z oblasti samosprávy? Napište nám!

Číst více "Potřebujete kvalifikované a srozumitelné právní stanovisko z oblasti samosprávy? Napište nám!"

Specializované právní služby pro obce, města, městyse, statutární města, kraje a veřejnoprávní subjekty

Číst více "Specializované právní služby pro obce, města, městyse, statutární města, kraje a veřejnoprávní subjekty"

Aktuality, Z našich případů, odborné články a zajímavosti ze samosprávy

Číst více "Aktuality, Z našich případů, odborné články a zajímavosti ze samosprávy"

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Advokátní kancelář Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, působní již od roku 1999. Poskytuje v rámci celé ČR právní služby ve všech klasických oborech práva, ovšem s výrazným zaměřením na oblast práva veřejného, zejména právo územních samospráv (obce, městyse, města a kraje). V tomto oboru dosáhla řadu významných judikátů. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová publikuje v odborném tisku, vydala několik praktických příruček pro samosprávu a je autorkou vzdělávacího projektu MUNICIPAL. Zastupuje jak u obecných soudů (okresní, krajské a vrchní), tak u Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Její znalosti jsou podpořeny osobní zkušeností s prací v zastupitelstvu a ve funkci starostky města. Specializaci na právo samospráv si zvolila již na univerzitě, a stala se v průběhu let v daném oboru jednou z nejvýraznějších osobností na jeho praktické uplatňování.

Projekt Municipal

Vzdělávací projekt MUNICIPAL pro obce, městyse, města a kraje, jehož autorkou je Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, je realizován prostřednictvím společnosti MUNICIPAL – centra vzdělávání a odborných služeb. Projekt zahrnuje populární konference, semináře, publikace a CD, které mají voleným zástupcům i úředníkům samosprávy usnadnit orientaci v právních předpisech velmi srozumitelnou formou. Projekt MUNICIPAL je v České republice ojedinělý svým důrazem na praxi, návody, příklady a vzory.

Více se o něm můžete dozvědět na webových stránkách společnosti MUNICIPAL.