Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Advokátní kancelář pro veřejnou správu a veřejné právo
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
IMG_1116

PRÁVNÍ STANOVISKA, PRÁVNÍ ANALÝZY, PRÁVNÍ DOPORUČENÍ

Číst více "PRÁVNÍ STANOVISKA, PRÁVNÍ ANALÝZY, PRÁVNÍ DOPORUČENÍ"

PRÁVNÍ SLUŽBY, PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

Číst více "PRÁVNÍ SLUŽBY, PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ"

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Advokátní kancelář Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, působní již od roku 1999. Poskytuje v rámci celé ČR právní služby ve všech klasických oborech práva, ovšem s výrazným zaměřením na oblast práva veřejného, zejména právo územních samospráv (obce, městyse, města a kraje). V tomto oboru dosáhla řadu významných judikátů. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová publikuje v odborném tisku, vydala několik praktických příruček pro samosprávu a je autorkou vzdělávacího projektu MUNICIPAL. Zastupuje jak u obecných soudů (okresní, krajské a vrchní), tak u Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Její znalosti jsou podpořeny osobní zkušeností s prací v zastupitelstvu a ve funkci starostky města. Specializaci na právo samospráv si zvolila již na univerzitě, a stala se v průběhu let v daném oboru jednou z nejvýraznějších osobností na jeho praktické uplatňování.

Projekt Municipal

Vzdělávací projekt MUNICIPAL pro obce, městyse, města a kraje, jehož autorkou je Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, je realizován prostřednictvím společnosti MUNICIPAL – centra vzdělávání a odborných služeb. Projekt zahrnuje populární konference, semináře, publikace a CD, které mají voleným zástupcům i úředníkům samosprávy usnadnit orientaci v právních předpisech velmi srozumitelnou formou. Projekt MUNICIPAL je v České republice ojedinělý svým důrazem na praxi, návody, příklady a vzory.

Více se o něm můžete dozvědět na webových stránkách společnosti MUNICIPAL.