obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Advokátní kancelář Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, absolventky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, působní již od roku 1999. Poskytuje v rámci celé ČR právní služby ve všech klasických oborech práva, ovšem s výrazným zaměřením na oblast práva veřejného, zejména právo územních samospráv (obce, městyse, města a kraje). V tomto oboru dosáhla řadu významných judikátů. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová publikuje v odborném tisku, vydala několik praktických příruček pro samosprávu a je autorkou vzdělávacího projektu MUNICIPAL. Zastupuje jak u obecných soudů (okresní, krajské a vrchní), tak u Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Její znalosti jsou podpořeny osobní zkušeností s prací v zastupitelstvu a ve funkci starostky města. Specializaci na právo samospráv si zvolila již na univerzitě, a stala se v průběhu let v daném oboru jednou z nejvýraznějších osobností na jeho praktické uplatňování.

Obce, města, kraje

Veřejnoprávní subjekty

Obecní, městské, krajské úřady

Články, publikace, semináře