POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

 1. PRÁVNÍ SLUŽBY A PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ PRO SAMOSPRÁVU – KOMPLEXNÍ
    • zpracování všech druhů smluv, dohod a souvisejících textů usnesení
    • zpracování záměrů prodat nemovitosti a související návrhy usnesení   
    • pomoc s formulacemi usnesení
    • připomínkování a úprava obsahu smluv od třetích subjektů
    • soudní spory obcí a měst ve všech oblastech
    • zastoupení obcí a měst jako účastníků správních řízení
    • dotační kontroly, právní obrana proti odvodům dotací a vyměřeným penále
    • veškerá trestní řízení proti zástupcům samosprávy od fáze podání vysvětlení
    • komplexní příprava stavebních lokalit včetně majetkoprávních dispozic
    • veřejné zakázky – veškeré právní otázky včetně řízení před ÚOHS
    • právní korespondence – důležité formulace a návrhy textů (úřady, ministerstva)
    • zastoupení v případech kontroly státu vůči samosprávě ve všech oblastech
    • právní revize předchozího období v případě změny vedení obce (kontrola smluv, usnesení, návrhy možných náprav, otázky odpovědnosti apod.)
    • zakládání právnických osob, zakládací dokumenty a smluvní vztahy s nimi
    • zpracování vzorových smluv, které může obec používat opakovaně v obdobných situacích
    • pomoc při formulaci veřejných vyhlášek a při jejich aplikaci
 2. PRÁVNÍ SLUŽBY A PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ PRO VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKTY
    • Komplexní právní služby pro městské a krajské nemocnice, školy, mateřské školy, s.r.o. a akciové společnosti založené samosprávou (obce, města, kraje) nebo státem
 3. PRÁVNÍ SLUŽBY A PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ PRO SOUKROMÉ SUBJEKTY
    • Právní zastoupení pro vztahy s veřejnoprávním subjektem
    • Právní zastoupení v případě sporů s veřejnoprávním subjektem
    • Speciální nabídka – komplexní právní zastoupení v případě kontrol poskytnutých dotací od fáze zahájení kontroly

CENY DOHODOU PODLE SLOŽITOSTI VĚCI.