obec - městys - město
statutární město - kraj
hlavní město Praha - stát
právnické osoby samosprávy a státu

Z našich případů

Dohoda o hmotné odpovědnosti někdy nestačí

Z hlediska právní teorie zajímavý případ, kdy naše kancelář ubránila vedoucí prodejny před náhradou škody úřes sto tisíc Kč, kterou evidentně způsobil někdo jiný. Základní právní argumentací bylo to, že ačkoli měla dohodu o hmotné odpovědnosti, ke svěřeným hodnotám měla přístup i jiná osoba, taktéž s dohodou o hmotné odpovědnosti. Zde však nelze uplatňovat společnou odpovědnost, a proto odvolací soud změnil původní odsuzující rozsudek tak, že žalobu proti vedoucí prodejny zamítl, a ona nebyla povinna škodu uhradit.

Mgr.Jana Zwyrtek Hamplová - 10:08 26.02.2012

Obci Rudoltice jsme zachránili 99,5% odvodů

Namísto 136.000.000,- Kč bude hradit 680.000,- Kč.

LISTOPAD 2009 - Obec Rudoltice nás v roce 2008 pověřila právním zastoupením při právní obraně proti platebním výměrům, které jí ukládaly uhradit do státního rozpočtu 136.080.000,- Kč.

celý článek Mgr. Jana Hamplová - 00:38 24.11.2009